Reklamácie

Záručná doba na všetky produkty zakúpené v internetovom obchode VyzerajDobre.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Pokiaľ sa na vašom výrobku vyskytla vada alebo poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka, vyplňte  prosím reklamačný formulár.


Vyplnený a podpísaný formulár nám pošlite spolu s reklamovaným tovarom a so všetkými dokladmi, ktoré k nemu boli vydané v rámci vybavenia objednávky (originál alebo kópia dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru) na nižšie uvedenú poštovú adresu. Reklamovaný tovar je možné doručiť aj osobne na predajňu, na nižšie uvedenú adresu.
Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi uhrádzame my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch.


Tovar nám neposielajte na dobierku!
O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch reklamovaný tovar zasielame na odborné posúdenie vady a reklamáciu sa snažíme vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. V prípade, že reklamáciu nestihneme vybaviť do 30 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar.


Záruku vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

- úpravy a zásahy do štruktúry výrobku
- bežné opotrebovanie
- údržba tovaru v rozpore s návodom
- mechanické poškodenie vzniknuté nešetrným zaobchádzaním
- použitie tovaru v rozpore s jeho účelom použitia


O výsledku reklamácie budete informovaní vyjadrením, ktoré bude priložené v spätnej zásielke.
Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady) alebo výmenou tovaru.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak ide o neodstrániteľné výrobné chyby, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať v účele určenia, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Adresa pre uplatnenie reklamácie:
REZZIDENT, s. r. o.
Mierová 3,
Hlohovec
920 01