DOPRAVA ZADARMO NAD 60 € | DODANIE V PRACOVNÝCH DŇOCH DO 24 HOD. | BEZPLATNÁ VÝMENA TOVARU | ZĽAVA 10 % NA PRVÝ NÁKUP

Reklamácie

Záručná doba na všetky produkty zakúpené v internetovom obchode VyzerajDobre.sk je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.
Pokiaľ sa na vašom výrobku vyskytla vada alebo poškodenie, na ktoré sa vzťahuje záruka, vyplňte  prosím reklamačný formulár.


Vyplnený a podpísaný formulár nám pošlite spolu s reklamovaným tovarom a so všetkými dokladmi, ktoré k nemu boli vydané v rámci vybavenia objednávky (originál alebo kópia dokladu o zaplatení reklamovaného tovaru) na nižšie uvedenú poštovú adresu. Reklamovaný tovar je možné doručiť aj osobne na predajňu, na nižšie uvedenú adresu.
Náklady na dopravu k nám hradí zákazník, späť k zákazníkovi uhrádzame my. Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch.


Tovar nám neposielajte na dobierku!
O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch reklamovaný tovar zasielame na odborné posúdenie vady a reklamáciu sa snažíme vybaviť v čo možno najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od jej prevzatia. V prípade, že reklamáciu nestihneme vybaviť do 30 dní, zákazník má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie peňazí alebo výmenu za iný tovar.


Záruku vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

- úpravy a zásahy do štruktúry výrobku
- bežné opotrebovanie
- údržba tovaru v rozpore s návodom
- mechanické poškodenie vzniknuté nešetrným zaobchádzaním
- použitie tovaru v rozpore s jeho účelom použitia


O výsledku reklamácie budete informovaní vyjadrením, ktoré bude priložené v spätnej zásielke.
Pri odstrániteľnej vade je reklamácia ukončená odovzdaním opraveného tovaru (odstránenie vady) alebo výmenou tovaru.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Ak ide o neodstrániteľné výrobné chyby, ktoré však nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať v účele určenia, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Pravidlá alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS)

Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov ARS.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Adresa na podávanie podaní alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v elektronickej podobe a formulár návrhu na začatie ARS: 

ars@soi.sk

adr@soi.sk

https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf

Orgán dozoru ochrany spotrebiteľa:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23 
e-mail: info@soi.sk

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

VyzerajDobre.sk
REZZIDENT, s. r. o.
Pribinova 1,  920 01 Hlohovec
Slovenská republika

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.